Algemene informatie

DUAM is een samenwerkingsverband van onafhankelijke adviseurs .

Wij adviseren op het gebied van algemeen management. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in adviezen op financieel en bedrijfseconomisch gebied.

Ook richten we ons op geïntegreerde oplossingen, waarbij een groep van professionele collega's, met uiteenlopende deskundigheden, wordt samengesteld die op projectbasis gezamenlijk de problematiek te lijf gaat en op die manier tot snelle resultaten komt.

Behalve advisering bieden wij oplossingen bij tijdelijke invulling van functies binnen organisaties. Wij hebben een zeer brede ervaring binnen zowel de profit- als de non-profit- sector.

Sinds medio 2002 richten wij ons, door middel van mediation, ook op alternatieve geschillenbemiddeling.