Mediation

Mediation, ook wel bemiddeling in geschillen, staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling als een alternatieve vorm van conflictoplossing.

Dikwijls wordt voor de oplossing van geschillen een beroep gedaan op een rechter, maar in een toenemend aantal gevallen begint men in te zien dat beslechting van een geschil door bemiddeling vaak een betere (en vrijwel altijd een goedkopere) oplossing biedt.

Bemiddeling door een NMI-geregistreerde mediator ziet toe op het oplossen van een geschil, waarbij alle betrokken partijen hun medewerking (commitment) hebben gegeven. De uitkomst is vaak een win-win-situatie, in tegenstelling tot een gerechtelijke uitspraak, die dikwijls alleen maar verliezers oplevert.

Mediation geeft, ook in gevallen waarin men in de toekomst met elkaar nog verder moet, in het algemeen veel betere uitgangsposities.

Hoewel Mediation niet altijd succesvol is, heeft onderzoek aangetoond dat van alle gestarte mediations meer dan 60% (!) tot een wederzijds geaccepteerde oplossing hebben geleid.

Ook binnen DUAM beschkken we over officieel geregistreerde mediators, die zich tevens hebben verenigd in het samenwerkingsverband: "Mediation Associatie Nederland

Welke branches

Binnen DUAM hebben we een zeer ruime en diverse ervaring die mede is ontstaan in een grote verscheidenheid van ondernemingen en organisaties.

Er bestaat binnen de profitsector een ruime kennis van productiebedrijven, maar ook van handelsondernemingen en dienstverlenende bedrijven.

Daarnaast hebben we een ruime ervaring op het gebied van overheid (zowel rijksoverheid als lagere overheden) en de non-profit-sector.

Welke vakgebieden

Binnen DUAM hebben we expertise op het gebied van onder andere:


Accountancy
Algemeen management
Bedrijfsovernames en Due diligence
Controlling
ERP
Financieel management
Fiscaliteit
HRM
ICT (vanaf strategische analyses tot aan technische implementaties)
Juridisch advies
Mediation
Projectmanagement
Subsidies
Vermogensadvies

Wie zijn wij?

Wij zijn een jonge dynamische organisatie van geassocieerde professionals op uiteenlopende vakgebieden. We zijn hoofdzakelijk mensen met senioriteit, wat blijkt uit zeer veel ervaring op het gebied van algemeen en financieel (interim)management en detacheringen, al dan niet op projectbasis.

Daarnaast zijn ook professionals op andere vakgebieden onze partners in business.

Voor iedereen geldt dat een ervaring van 15 jaren of meer eerder regel dan uitzondering is. Sommigen hebben al een carrière achter de rug en zorgen vanuit deze achtergrond voor hun inbreng. Wij hebben ondervonden dat dit borg staat voor een zeer terzake kundige aanpak.

Allemaal hebben we wel een ontdekkingsreizigers-mentaliteit die tot uiting komt in de wil om iets tot stand te brengen en iets te creëren. We hebben een sterke drive om doelstellingen te realiseren en daarin lof te oogsten.

Het spreekt vanzelf dat van ons uitstekende sociale vaardigheden, levenswijsheid en grote betrokkenheid mag worden verwacht.

Door deze combinatie van enthousiasme, creativiteit en brede ervaring worden vaak oplossingen gevonden die zich onderscheiden van wat doorsnee professionals hebben te bieden.
En dikwijls ligt het aan deze verrassingen dat er weer impulsen worden gegeven aan medewerkers in de organisatie om te komen tot verdere ontwikkeling.

Ons denk- en werkniveau varieert van middelbaar tot en met academisch. Daardoor bereiken we altijd een juiste match:

De juiste man (of vrouw) op de juiste plaats!

More Articles...

  1. Algemene informatie