Mediation

Mediation, ook wel bemiddeling in geschillen, staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling als een alternatieve vorm van conflictoplossing.

Dikwijls wordt voor de oplossing van geschillen een beroep gedaan op een rechter, maar in een toenemend aantal gevallen begint men in te zien dat beslechting van een geschil door bemiddeling vaak een betere (en vrijwel altijd een goedkopere) oplossing biedt.

Bemiddeling door een NMI-geregistreerde mediator ziet toe op het oplossen van een geschil, waarbij alle betrokken partijen hun medewerking (commitment) hebben gegeven. De uitkomst is vaak een win-win-situatie, in tegenstelling tot een gerechtelijke uitspraak, die dikwijls alleen maar verliezers oplevert.

Mediation geeft, ook in gevallen waarin men in de toekomst met elkaar nog verder moet, in het algemeen veel betere uitgangsposities.

Hoewel Mediation niet altijd succesvol is, heeft onderzoek aangetoond dat van alle gestarte mediations meer dan 60% (!) tot een wederzijds geaccepteerde oplossing hebben geleid.

Ook binnen DUAM beschkken we over officieel geregistreerde mediators, die zich tevens hebben verenigd in het samenwerkingsverband: "Mediation Associatie Nederland